ข่าวภาควิชา

โครงการอบรมการใช้ซอฟท์แวร์การจำลองกระบวนการหล่อโลหะ MAGMASOFT: MAGMA Academy รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ภายใต้โครงการอบรมการใช้ซอฟท์แวร์การจำลองกระบวนการหล่อโลหะ MAGMASOFT: MAGMA Academy รุ่นที่ 2 เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานสัมมนา MAGMA UGM “MAGMASOFT Casting Quality Solution” สำหรับกลุ่มผู้ใช้...   Read More

๋Jinpao Automation Contest 2018

จัดการแข่งขัน automation contest ขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิดของการใช้งานระบบ automation ทดแทนแรงงานคนในกระบวนการผลิตโดยการสั่งงานผ่านระบบเครือข่ายและระบบ “internet of things” (IoT) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความสามารถทางด้าน automation สอดคล้องกับการผลิตขั้นสูงของประเทศไทยในอนาคต (Thailand 4.0) โดยในปีนี้จะมีการจัดการแข่งขันเพื่อหาตัวแทนในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ KMUTT Knowledge Exchange for...   Read More

รับสมัครทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

ขอขอบคุณ บริษัท พี.เอส.สตีล จำกัด

บริษัท พี.เอส.สตีล จำกัด  มอบวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อให้ทางสาขาหล่อโลหะและโลหการ ้ ใช้ในการเรียนการสอนสอน  มูลค่ารวม 53,800 บาท

บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด มอบเครื่องยิงทรายรุ่น Ti-SNBX-II เพื่อใช้ในการเรียนการสอน แก่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มจธ.

บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด ผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ มีความยินดีและปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของวิศวกรในประเทศไทยให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยมีความประสงค์มอบเครื่องยิงทรายรุ่น Ti-SNBX-II เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ของสาขาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีคุณคำนูญ เสรฐภักดี ประธานบริษัท และคุณมาซากิ ชิบาตะ ผู้จัดการทั่วไป กล่าวสนับสนุน ผศ.สาธิต จันทนปุ่ม ที่ปรึกษาสาขาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ กล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งรับมอบ

โครงการ Active Recruitment ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มจธ.

โครงการ Active Recruitment ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 1 มีนาคม 2561 ) คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นักเรียนที่ศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ...   Read More

โครงการอุต-เมคคาฯ อาสา ครั้งที่ 2

โครงการอุต-เมคคาฯ อาสา ครั้งที่ 2  ณ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา  ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี วันที่ 13-17 ธันวาคม 2560 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยจะทำการปรับปรุงสนานเด็กเล่น  ห้องน้ำ อาคารเรียน  ห้องสุมด   และศาลาของโรงเรียน

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มาเยี่ยมชมภาควิชาฯ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มาเยี่ยมชมภาควิชาฯ

ศิษย์เก่าวิศวกรรมอุตสาหการ รุ่นที่ 24 บริจาคเก้าอี้สำหรับคนถนัดซ้าย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ศิษย์เก่าวิศวกรรมอุตสาหการ รุ่นที่ 24 บริจาคเก้าอี้สำหรับคนถนัดซ้าย จำนวน 30 ตัว ให้กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับนักศึกษา  

THESIS PROPOSAL DEFENSE

Miss Orn-Surang Netprasert Ph.D. student in Industrial and Manufacturing System Engineering

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.