ข่าวภาควิชา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ kmutt201710_1

แข่งขัน ASEAN INNOVATIVE DESIGN 2017 ณ สปป.ลาว

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทนา  ธรรมรังกา  และ  นายกริน  พุทธรักษา นักศึกษาชั้นปีที่ 2  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลไอเดียสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม จากการแข่งขันโครงการ ASEAN INNOVATIVE DESIGN 2017 จัดโดย บริษัท TENSHO CO.,LTD ณ สะหวัน-ไอเต็ก แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 12-16...   Read More

บริษัท M5 Engineering (Thailand) จำกัด มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา ในโครงการ MAGMA ACADEMY รุ่นที่ 1

สาขาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท M5 Engineering (Thailand) จำกัด ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา การอบรมในโครงการ MAGMA ACADEMY รุ่นที่ 1 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับบริษัท M5 Engineering (Thailand) จำกัด โดยมี รศ.ดร.เชาวลิต...   Read More

ชมรมมดอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 กองทุน อ.พยูร เกตุกราย นางสาวกัญญารัตน์ พุทสา 57070502233 กองทุน พลตำรวจเอกสนั่น-สมถวิล ตู้จินดา นายณัฐวุฒิ พันธุ์เพิ่มพูล 60070502203 นางสาวสายใจ กาญจนเทพ 60070500833 นางสาวพัชรี พับพา...   Read More

อบรมปฎิบัติการด้าน Thermodynamics (วันที่ 10 และ 17 กันยายน 2560)

ภาควิชาฯ จะเปิดอบรมปฎิบัติการด้าน Thermodynamics รอบละ 50 คนเท่านั้น รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 นักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ ที่จบไปแล้วสามารถแจ้งความประสงค์เข้าอบรม ภายในวันที่ 6 กันยายน...   Read More

Welcome นักศึกษาชั้นปี 1 PE/MCE

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560

รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ คุณณธิกา ยิ้มวิไล (พี่ปู) ที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 8

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การแข่งขัน RDC 2017 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 58070502213  นายพรพัฒน์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 59070502207  นางสาวนพมาศ  กระแสร์เสียง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  

โครงการสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560

โครงการสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรินรีสอร์ทแอนด์สปา ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 การสัมมนาเรื่อง “การบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ” วัตถุประสงค์ • เพื่อการวางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน โดยคำนึงถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถตามภาระงาน • เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนกลยุทธ์...   Read More

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.