ข่าวศิษย์เก่า

รายชื่อผู้บริจาคเงินโครงการ “ปีละพัน ปันให้ภาค” ประจำปี 2561

รายชื่อผู้บริจาคเงินโครงการ “ปีละพัน ปันให้ภาค” ประจำปี 2561 No. วัน/เดือน/ปี รายชื่อ สาขา-รุ่นที่ จำนวนเงิน 1 18 ธ.ค. 60 นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน PE 11 10,000.00 2 20 ม.ค. 61 ชมรม...   Read More

ศิษย์เก่าวิศวกรรมอุตสาหการ รุ่นที่ 24 บริจาคเก้าอี้สำหรับคนถนัดซ้าย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ศิษย์เก่าวิศวกรรมอุตสาหการ รุ่นที่ 24 บริจาคเก้าอี้สำหรับคนถนัดซ้าย จำนวน 30 ตัว ให้กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับนักศึกษา  

ชมรมมดอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 1/2560

Hello ศิษย์เก่า! 6

Hello ศิษย์เก่า! 5

Hello ศิษย์เก่า! 4

Hello ศิษย์เก่า! 3

Hello ศิษย์เก่า! 2

Hello ศิษย์เก่า!

PRE144 Production Engineering Problem Solving

คุณประธาน บัวเล็ก (PE 18)  กรรมการบริหาร บริษัท ไอ.เอส.โอ.สตีล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ เล่าประสบการณ์  ให้กับนักศึกษา    วศ.อุตสาหการ ชั้นปีที่ 3 และ 4 (ราชบุรี) รายวิชา PRE144 Production Engineering Problem Solving...   Read More

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.