ข่าวศิษย์เก่า

Hello ศิษย์เก่า! 6

Hello ศิษย์เก่า! 5

Hello ศิษย์เก่า! 4

Hello ศิษย์เก่า! 3

Hello ศิษย์เก่า! 2

Hello ศิษย์เก่า!

PRE144 Production Engineering Problem Solving

คุณประธาน บัวเล็ก (PE 18)  กรรมการบริหาร บริษัท ไอ.เอส.โอ.สตีล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ เล่าประสบการณ์  ให้กับนักศึกษา    วศ.อุตสาหการ ชั้นปีที่ 3 และ 4 (ราชบุรี) รายวิชา PRE144 Production Engineering Problem Solving...   Read More

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.