Yearly Archives: 2017

ข้อแนะนำการฝึกงาน ภาคการศึกษาพิเศษ 2559

ข้อแนะนำการฝึกงาน 2559 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมปฏิบัติการเครื่องกลด้าน Thermodynamics

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมปฏิบัติการเครื่องกลด้าน Thermodynamics วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ทฤษฎี เวลา 8.30 – 11.30 ห้อง PE803 ปฎิบัติ เวลา 12.30 – 18.30 น. ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 1 55070500868...   Read More

ทำบุญภาควิชาฯ รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560

ภาควิชาฯ จัดงานทำบุญภาควิชาฯ และพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสของภาควิชา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 .

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อาษา ประทีปเสน ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.อาษา ประทีปเสน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560  ศ.ดร.ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารได้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี

โครงการไออีสัมพันธ์ ครั้งที่ 16

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการไออีสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ โดยภายในกิจกรรมประกอบไปด้วยการแข่งขันกีฬา การรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และการประกวดดาวเดือน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล สถานศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1 นางสาว ณัชชา เทพมาลัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 2 นาย ณัฐวุฒิ พันธุ์เพิ่มพูล โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จ.พังงา 3 นาย ไท สุทธิวัฒนาการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี...   Read More

กำหนดการฝึกงาน ปีการศึกษา 2559

กำหนดการฝึกงานอุตสาหกรรมปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ในช่องทาง Active Recruitment 2560

                                               ...   Read More

เลื่อนประกาศผลสอบสัมภาษณ์ Active Recruitment

เลื่อนประกาศผลสอบสัมภาษณ์  Active Recruitment จากวันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 60 เป็นวันจันทร์ที่ 27 ก.พ. 60 เนื่องจากมีนักเรียนยื่น Portfolio เป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้นักเรียนสามารถเข้าตรวจสอบรายผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ได้ในวันจันทร์ที่ 27 ก.พ. 60 บนเว็บไซต์ pe.kmutt.ac.th

อบรมภาษาอังกฤษ TOEIC ฟรี

พัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โหมดการทำงาน สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 4 (PE/MCE)  เท่านั้น    

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.