Monthly Archives: July 2017

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การแข่งขัน RDC 2017 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 58070502213  นายพรพัฒน์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 59070502207  นางสาวนพมาศ  กระแสร์เสียง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.