Monthly Archives: October 2017

Active Recruitment รอบที่ 1 (ส่งแฟ้มประวัติ ตั้งแต่วันนี้ – 10 พ.ย. 60)

Active Recruitment รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับสมัคร 2 สาขา ส่ง Portfolio ตั้งแต่วันนี้ – 10 พ.ย. 60 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการ Active Recruitmen 2 สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  

ทุนการศึกษา “พานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2560”

ขอแสดงความยินดีกับ นายศฤงคาร ศิลป์วิสุทธิ์ ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษา   “พานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2560” ซึ่งงานมอบทุนได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ kmutt201710_1

แข่งขัน ASEAN INNOVATIVE DESIGN 2017 ณ สปป.ลาว

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทนา  ธรรมรังกา  และ  นายกริน  พุทธรักษา นักศึกษาชั้นปีที่ 2  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลไอเดียสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม จากการแข่งขันโครงการ ASEAN INNOVATIVE DESIGN 2017 จัดโดย บริษัท TENSHO CO.,LTD ณ สะหวัน-ไอเต็ก แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 12-16...   Read More

บริษัท M5 Engineering (Thailand) จำกัด มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา ในโครงการ MAGMA ACADEMY รุ่นที่ 1

สาขาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท M5 Engineering (Thailand) จำกัด ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา การอบรมในโครงการ MAGMA ACADEMY รุ่นที่ 1 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับบริษัท M5 Engineering (Thailand) จำกัด โดยมี รศ.ดร.เชาวลิต...   Read More

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.