Active Recruitment รอบที่ 1 (ส่งแฟ้มประวัติ ตั้งแต่วันนี้ – 10 พ.ย. 60)

Active Recruitment รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับสมัคร 2 สาขา ส่ง Portfolio ตั้งแต่วันนี้ – 10 พ.ย. 60

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการ Active Recruitmen 2 สาขาวิชา

  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

 

Comments are closed.

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.