อบรมภาษาอังกฤษ TOEIC ฟรี

พัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โหมดการทำงาน

สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 4 (PE/MCE)  เท่านั้น

 

 

Comments are closed.

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.