เลื่อนประกาศผลสอบสัมภาษณ์ Active Recruitment

เลื่อนประกาศผลสอบสัมภาษณ์  Active Recruitment

จากวันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 60 เป็นวันจันทร์ที่ 27 ก.พ. 60

เนื่องจากมีนักเรียนยื่น Portfolio เป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้นักเรียนสามารถเข้าตรวจสอบรายผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ได้ในวันจันทร์ที่ 27 ก.พ. 60

บนเว็บไซต์ pe.kmutt.ac.th

Comments are closed.

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.