โครงการไออีสัมพันธ์ ครั้งที่ 16

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการไออีสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ โดยภายในกิจกรรมประกอบไปด้วยการแข่งขันกีฬา การรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และการประกวดดาวเดือน

Comments are closed.

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.