การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การแข่งขัน RDC 2017 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560

58070502213  นายพรพัฒน์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

59070502207  นางสาวนพมาศ  กระแสร์เสียง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

 

Comments are closed.

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.