ข่าวศิษย์เก่า

รายชื่อผู้บริจาคเงินโครงการ “ปีละพัน ปันให้ภาค” ประจำปี 2561

รายชื่อผู้บริจาคเงินโครงการ “ปีละพัน ปันให้ภาค” ประจำปี 2561 No. วัน/เดือน/ปี รายชื่อ สาขา-รุ่นที่ จำนวนเงิน 1 18 ธ.ค. 60 นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน PE 11 10,000.00 2 20 ม.ค. 61 ชมรม...   Read More

ศิษย์เก่าวิศวกรรมอุตสาหการ รุ่นที่ 24 บริจาคเก้าอี้สำหรับคนถนัดซ้าย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ศิษย์เก่าวิศวกรรมอุตสาหการ รุ่นที่ 24 บริจาคเก้าอี้สำหรับคนถนัดซ้าย จำนวน 30 ตัว ให้กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับนักศึกษา  

 

รายชื่อผู้บริจาคเงินโครงการ ปีละพันปันให้ภาค 2561

รายชื่อผู้บริจาคเงินโครงการ ปีละพันปันให้ภาค 2560

รายชื่อผู้บริจาคเงินโครงการ ปีละพันปันให้ภาค 2559

รายชื่อผู้บริจาคเงินโครงการ ปีละพันปันให้ภาค 2558

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.