ข่าวภาควิชา

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ 3/2564)

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 กองทุน ผศ.พยูร เกตุกราย จำนวน 2 ทุน และทุนการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 21 ทุน พิจารณาเป็นรายปี  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กองทุน ผศ.พยูร...   Read More

ขอขอบพระคุณ บริษัท สวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง(ระยอง) จำกัด มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

บริษัท สวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง(ระยอง) จำกัด ได้บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนทางด้านการเงิน

ประกาศ ชมอ. มจธ. 05/2564 (รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา เพิ่มเติม)

ประกาศ ชมอ. มจธ. 05/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกับนักศึกษา เกี่ยวกับภาควิชาฯ และมหาวิทยาลัย หลักสูตร ข้อมูลทางการศึกษา การลงทะเบียน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ  ระเบียบมหาวิทยาลัย การสืบค้นหนังสือห้องสมุด การเรียนในรูปแบบออนไลน์ LEB2 My Classroom...   Read More

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564

ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในช่องทาง Active Recruitment รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในช่องทาง Active Recruitment รอบที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

 

รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2564

รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564 (ระบบเปิดเวลา 08.30 น.) ผ่านเว็บไซต์ https://aradmission.kmutt.ac.th หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 1. ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้...   Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในช่องทาง Active Recruitment (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในช่องทาง Active Recruitment รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ลิ้งค์ เข้ากลุ่ม Line : http://line.me/ti/g/kd2OT-nZ9i

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.